X
تبلیغات
زولا

بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی (91-90)

مقطع

نظام سنتی

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

کارشناسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 88و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(مخصوص ورودیهای 89و بعد از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

جغرافیا انسانی گرایش های (روستایی و شهری)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع روستایی
وضعیت منابع شهری

جدول تطبیق

جغرافیا طبیعی گرایش های (اقلیم شناسی و ژئوموفولوژی)

لیست ارائه دروس


وضعیت منابع اقلیم

وضعیت منابع ژئوموفولوژی

جدول تطبیق

جغرافیا برنامه ریزی روستایی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

آب و هوا شناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

ژئووفولوژی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم اجتماعی(برنامه ریزی اجتماعی و رفاه)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روزنامه نگاری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم ا رتباطات اجتماعی – گرایش روابط عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

علوم سیاسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

تاریخ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق