X
تبلیغات
زولا

شهرداری کرج درنظر دارد به استناد مجوز شماره 2781/91/30/3/ش مورخ 4/5/91 شورای محترم اسلامی شهر کرج تعداد 160 نفر از داوطلبان مرد و زن بومی واجد شرایط ذیل را درسطح کارشناسی و بالاتر پس از بررسی مدارک و درصورت کسب امتیاز لازم و طی مراحل گزینش به صورت قرارداد موقت در چهارچوب مقررات استخدامی مستخدمین موقت شهرداریها تا پایان سالجاری بکارگیری نماید . ضمناً ، زمان ثبت نام از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 26/6/91 لغایت ساعت 24 روز پنج شنبه  مورخ 30/6/91 خواهد بود و زمان ثبت نام اولویت و تاثیری در پذیرش نهایی نخواهد داشت .

الف : شرایط عمومی استخدام :

-         تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

-         حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن تا زمان انتشار آگهی.

-         انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) .

-         اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی .

-         تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی .

-         عدم اعتیاد به مواد مخدر .

-         عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی .

-         داشتن توانایی جسمی و روانی متناسب با شغل مورد تقاضا.

-         عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه .

-         عدم اشتغال در سایر موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و عدم بازخرید سنوات و بازنشستگی
(اعم از کارگری و یا کارمندی ) .

-         داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته های تحصیلی مورد نیاز الزامی است .

-         داشتن شرایط بومی مندرج در بند اول فرم امتیازات .

 ب : مدارک موردنیاز :

1.     تکمیل فرم اطلاعات درخواستی مندرج در سایت .

2.     تصویر آخرین مدرک تحصیلی .

3.     تصویر پشت و رو کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ( ویژه برادران ) .

4.     تصویرصفحه اول شناسنامه ( درصورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخرشناسنامه ارسال گردد) .

5.     اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 000/100 ریال به حساب جاری شماره 700785313795 نزد بانک شهر شعبه میدان توحید بعنوان حق ثبت نام داوطلبان ( برای  داوطلبین  ایثارگر 50 درصد مبلغ مذکور و فرزندان شاهد معاف از پرداخت وجه می باشند و فرزندان شاهد به جای شماره فیش پرداختی کد ایثارگری درج گردد) .

6.     دوقطعه عکس 4×3 جدید با درج مشخصات داوطلب در ظهر آن ( یک قطعه عکس برروی برگ درخواست شغل الصاق گردد ).

7.     تکمیل و ارسال کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرم امتیاز بندی  .

ج : نحوه ارسال مدارک :

-         داوطلبان واجد شرایط می توانند پس از تکمیل اطلاعات مندرج در سایت مدارک مورد نیاز را پس از اعلام قبولی درسایت ،حداقل 5 برابر ظرفیت حداکثر تا پایان وقت اداری تعیین شده درسایت از طریق پست سفارشی به نشانی کرج میدان توحید ، بلوار هفت تیر ، ساختمان مرکزی شهرداری کرج طبقه اول – مدیریت امور اداری و سرمایه انسانی ارسال نمایند .
تبصره: تاریخ ارسال مدارک پنج برابر ظرفیت واجدین شرایط از طریق سایت اعلام خواهد گردید.

  د : سایر شرایط :

1.     ایثارگران شامل جانبازان و آزادگان و افراد خانواده معظم شهدا ، اسرا و مفقودین و همچنین رزمندگان که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بطور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند به شرط دارابودن شرایط مذکور در آگهی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مصوبات شورای امور اداری و استخدامی کشور از اولویت مقرر قانونی بهره مند خواهند گردید ( استناد قانونی) .

2.     بسیجیانی که حداقل 4 سال سابقه عضویت فعال و مستمر در گردانهای عاشورا داشته باشند در شرایط مساوی با داوطلبان غیرایثارگر در اولویت خواهند بود . ( مستندات قانونی ) .

3.     معلولین عادی بشرط دارابودن شرایط مذکور در آگهی از سهمیه قانونی مربوطه بهره مند خواهند بود .

4.     مشمولین بندهای 1، 2و3 تذکرات ( ایثارگران ، بسیجیان و معلولین عادی ) ضروری است گواهی خود را از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید و امورایثارگران - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – امور جهادگران وزارت جهادکشاورزی    وسازمان بهزیستی ) حسب مورد اخذ و همراه سایر مدارک ارسال دارند . گواهی جانبازان حتماً باید با قید درصد جانبازی به تایید بنیاد شهیدو امور ایثارگران  ذیربط رسیده باشد .
 
5.     پذیرفته شدگان نهایی در مسابقه استخدامی باید حداکثر یک ماه پس از اعلام نتیجه گواهی تاییدیه تحصیلی خود را ارائه نمایند .

6.     مصاحبه تخصصی در زمینه شغل موردتقاضا توسط کارگروه تخصصی مربوطه در صورت داشتن شرایط و امتیاز مساوی متقاضیان .

7.     کلیه پذیرفته شدگان نهایی امتیازبندی ملزم به طی دوره آموزشی دوماهه مرتبط با شغل مورد تقاضا می باشند و درصورت موفقیت در طی دوره، شروع بکار آنان پس از اعلام نظر مثبت هسته گزینش امکانپذیر خواهد بود.

 هـ : تذکرات :

1.     به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از مهلت مقرر به پست تحویل شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

2.     وجوه پرداختی بابت ثبت نام و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد و ثبت شماره فیش واریزی جهت ورود به سامانه ضروری است.

3.     محاسبه امتیازات فقط براساس بندهای مربوطه در فرم های ارائه شده در سایت صورت پذیرفته و نحوه گزینش نیز مطابق با حداکثر امتیاز مکتسبه انجام خواهد شد .

4.     افرادی که بیش از یک بار ثبت نام نمایند از روند مسابقه استخدامی حذف خواهند شد .

5.     تکمیل فرم درخواست شغل با دقت و صحت اطلاعات و امتیازات الزامی بوده و در صورت مغایرت در مستندات و اطلاعات از روند مسابقه حذف خواهد شد .

6.     فرم های امتیازبندی و درخواست شغل قابلیت اصلاح مجدد در سایت را ندارد لذا رعایت دقیق موارد در زمان ثبت کاملاً ضروری می باشد .

7.     امتیاز مکتسبه هیچ گونه حقی را از لحاظ جذب و بکارگیری ایجاد نمی نماید و نتیجه نهایی پس از بررسی کمیته پرسنلی و تطبیق مستندات و مدارک با امتیازات داده شده و براساس رتبه اخذ شده اعلام می گردد .

8.     هر متقاضی فقط برای یک شغل می تواند ثبت نام نماید. (براساس رشته های تحصیلی مورد نیاز شهرداری ذکر شده در جداول ذیل)

9.     با توجه به اینکه بکارگیری بصورت قراردادی موقت می باشد شهرداری هیچگونه تعهدی در رابطه با تمدید قرارداد منعقده و ارتقاء شغلی و مزایای مندرج در آیین نامه استخدامی را نخواهد داشت .

10. هر گونه تمدید قرارداد با توجه به نیاز شهرداری به رشته تخصصی پذیرفته شده به رضایت از نحوه عملکرد و تایید مدیر مربوطه و تایید کمیته پرسنلی که در صورت تامین اعتبار در بودجه مصوب سالیانه خواهد بود .

11.  ارائه سابقه بیمه پردازی افرادی که سابقه فعالیت در بخش خصوصی داشته باشند ضروری می باشد.

 و : زمان اعلام نتایج :

-         زمان اعلام نتایج متعاقباً از طریق سایت شهرداری به اطلاع خواهد رسید .

ردیف

عنوان پست

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد

جنسیت

1

کارشناس شهرسازی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی شهرسازی –طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، عمران ( گرایش عمران)، مهندسی عمران (گرایشهای مدیریت پروژه ساخت،سازه، زلزله )

12

مرد

2

کارشناس معماری

لیسانس و بالاتر

دریکی از رشته های تحصیلی معماری،طراحی برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای،مهندسی عمران (گرایش سازه) ، عمران ساختمان .

12

مرد و زن

3

کارشناس آزمایشگاه

لیسانس و بالاتر

دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران کلیه گرایشها-  مهندسی راه وساختمان – معدن -زمین شناسی– کارشناس ارشد زئوتکنیک

5

مرد و زن

4

کارشناس  عمران

لیسانس و بالاتر

دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران -  عمران – مهندسی راه و ساختمان .

40

مرد

5

کارشناس نقشه برداری

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (نقشه‌برداری،فتوگرامتری،سیستمهای اطلاعات جغرافیائی GIS مهندسی نقشه برداری هوائی- مهندسی نقشه‌برداری و کارتوگرافی و ژئودزی)

5

مرد

6

کارشناس تأسیسات، برق، مکانیک

لیسانس و بالاتر

مهندسی برق کلیه گرایشها-  مهندسی مکانیک کلیه گرایشها-  مهندسی علمی – کاربردی عمران (شبکه های آب و فاضلاب)، تاسیسات (کلیه گرایشها) ، مهندسی مکانیک (تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات) مهندسی صنایع.

7

مرد

7

کارشناس محیط زیست

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی محیط زیست ، زراعت واصلاح نباتات ، مهندسی فضای سبز ،  مهندسی محیط زیست ، بهداشت محیط ، باغبانی ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

4

مرد و زن

8

کارشناس روابط عمومی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی گروه فرهنگی ، علوم ارتباطات اجتماعی ، علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، مدیریت دولتی ، روابط عمومی ، زبان خارجه بین الملل.

1

مرد و زن

9

کارشناس فضای سبز

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی فضای سبز ، باغبانی ، کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات )،‌ آبیاری ، مهندسی تولیدات گیاهی .

3

مرد و زن

10

کارشناس آمارو فناوری اطلاعات

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار-سخت افزار) مهندسی IT( کلیه گرایشها ) - مهندسی صنایع - آمار و ریاضی.

17

12 نفر مرد

5  نفر زن 

11

کارشناس انهار و مسیلها

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی جغرافیا ( اقلیم – هیدرولوژی – طبیعی )، زمین شناسی ( کلیه گرایشها )، زمین شناسی ( ژئوشیمی ) ، علوم زمین ( آب شناسی و زمین شناسی )، مهندسی آب (آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی،مهندسی عمران ( مهندسی آب ) ،
عمران  ( آبشناسی آبهای زیرزمینی ).

2

مرد

12

کارشناس امور اداری و    بیمه ای

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت امور بیمه ای 

2

مرد و زن

13

حسابدار

لیسانس و بالاتر

مدیریت بازرگانی، مدیریت حسابرسی،  مدیریت صنعتی، اقتصاد، حسابداری – مدیریت دولتی

16

مرد و زن

14

کارشناس ترافیک                    

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایش برنامه ریزی حمل و نقل ، راه و ترا بری ، ترافیک )  

8

مرد و زن

15

کارشناس حقوقی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی حقوق ، علوم قضایی، حقوق جزاء و جرم شناسی، حقوق خصوصی،حقوق بین الملل، حقوق عمومی ، حقوق کیفری (جرم شناسی )

22

مرد

16

کارشناس تربیت بدنی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی امور تربیت بدنی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مدیریت و برنامه ریزی  تربیت بدنی ،

1

مرد و زن

17

کتابدار

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی ( کتابداری ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی و 
برنامه ریزی کتابداری)
 

1

مرد و زن

18

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت آموزشی ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت دولتی                 

1

مرد و زن

19

کارشناس هنری 

لیسانس و بالاتر

در یکی از رشته های تحصیلی هنر  

1

مرد و زن

جمع

160