X
تبلیغات
زولا

بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی (91-90)

مقطع

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

کارشناسی

مهندسی معماری(مخصوص ورودیهای 89 و قبل از آن)
مهندسی معماری
(مخصوص ورودیهای 90)

لیست ارائه دروس

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مهندسی شهر سازی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

مرمت بناهای تاریخی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

ارتباط تصویری – گرایش ارتباط تصویری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

عکاسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

طراحی پارچه و لباس – گرایش چاپ پارچه(مخصوص ورودیهای 90)

طراحی پارچه و لباس (مخصوص ورودیهای 89 و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع چوپ

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش هنر و صنایع فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش شیشه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنر اسلامی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش سفال

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش آبگینه

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش فلز

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش کاشی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش منبت ومعرق

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

هنرهای صناعی- گرایش نساجی سنتی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

فرش- گرایش طراحی فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

فرش- گرایش بافت و مرمت فرش

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

کتابت و نگارگری- گرایش خوشنویسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

کتابت و نگارگری- گرایش نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

کتابت و نگارگری- گرایش خیالی نگارگری

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

نقاشی گرایش نقاشی عمومی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

جدول تطبیق

صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 90)


صنایع دستی(مخصوص ورودیهای 89 و قبل از آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


وضعیت منابع

جدول تطبیق