X
تبلیغات
زولا

برای استفاده از برنامه پرداخت همراه پارسیان، بایستی از رمز اینترنتی کارت استفاده شود. جهت دریافت رمز اینترنتی و پارامتر (CVV2) از طریق پایانه های خودپرداز به ترتیب زیر عمل کنید:
1- کارت خود را در پایانه خودپرداز بانک (
ATM) قرار دهید.
2- رمز کارت خود را وارد نموده و کلید ثبت را فشار دهید.
3- سپس دکمه مقابل گزینه تغییر رمز را فشار دهید.
4- گزینه تغییر رمز اینترنتی را انتخاب کنید.
5- رمز اینترنتی مورد نظرخود را حداقل در 5 و حداکثر در 8 رقم وارد نمایید و مجدداٌ طبق فرمان سیستم رمز را تکرار نمایید.
6- پس از انجام موفقیت آمیز عملیات، رمز اینترنتی شما فعال شده و پارامتر (
CVV2) به همراه تاریخ انقضاء آن بر روی رسید دستگاه چاپ شده و تحویل می گردد.

برای اطلاع از وضعیت قابلیت پرداخت اینترنتی کارتهای بانکهای مختف به جدول زیر مراجعه نمایید.

 

نام بانک

وضعیت فعلی

نحوه تماس

بانک پارسیان
بانک پارسیان

 

http://www.parsian-bank.com

کارت نقدی شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

برای دریافت رمز اینترنتی سایر کارتهای پارسیان می توانید به واحد خدمات مشتریان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان مراجعه نمایید

ارتباطات مردمی 81151 و 88979333
ایمیل:
Info@Parsian-bank.net
وب سایت

بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین

 

http://www.enbank.net

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

مرکز ارتباط نوین 90- 44429889 و 44429895
ایمیل:
info@enbank.ir
وب سایت

بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد

 

http://fa.bpi.ir

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

امور انفورماتیک ۷۳ - ۸۸۶۴۹۴۷۲
ایمیل:
info@ict.bankpasargad.com
وب سایت

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی

 

http://www.agri-bank.com

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

مرکز ارتباط سبز 88287070 و 81301
ایمیل:
Info@agri-bank.ir
وب سایت

بانک سامان
بانک سامان

 

http://www.sb24.com

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

تلفنخانه: 66959050 داخلی واحد انفورماتیک
ایمیل:
info@sb24.com
وب سایت

بانک ملت
بانک ملت

 

http://www.bankmellat.ir

کارت شما (ملت کارت، بن کارت و کارت هدیه ملت)،  قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

اداره کل خدمات نوین 7- 82962116
ایمیل:
info@bankmellat.ir
وب سایت

بانک ملی
بانک ملی

 

http://www.bmi.ir

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

واحد ارتباط مردمی Call Center: 6414 و 66733880 و 60993080
ایمیل:
callcenter@bmi.ir
وب سایت

بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن

 

http://www.bim.ir

 

کارت شما قابلیت خرید اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

اداره کل روابط عمومی 9-22029811
وب سایت

بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات

 

http://www.edbi.ir

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

 

اداره کل روابط عمومی 1-88798220
ایمیل:
info@edbi.ir
وب سایت

مؤسسه مالی و اعتباری سینا (بنیاد)
مؤسسه مالی و اعتباری سینا (بنیاد)

 

http://www.sinabank.ir

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

روابط عمومی 88318095
ایمیل:
info@sinabank.ir
وب سایت

بانک کار آفرین
بانک کار آفرین

http://www.karafarinbank.com

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

9- 88660277 و9- 88550636 و 19- 88550316 و 19- 88550616 ایمیل: info@Karafarinbank.com
وب سایت

بانک صادرات
بانک صادرات

http://www.bsi.ir

کارت شما قابلیت پرداخت اینترنتی را دارد و شما می توانید رمز اینترنتی و کدCVV2 را از طریق دستگاههای ATM و یا شعب این بانک تهیه نمایید و در برنامه پرداخت همراه پارسیان استفاده کنید.

واحد پاسخگویی به مشکلات بانکداری اینترنتی 66729861 و 66706035
ایمیل:
info@banksaderat.ir
وب سایت

بانک رفاه
بانک رفاه

http://www.refah-bank.ir

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

اداره کل روابط عمومی 88042875 و 88041392
ایمیل:
info@bankrefah.ir
وب سایت

بانک سپه
بانک سپه

http://www.banksepah.ir

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و این بانک در حال انجام مراحل فنی راه اندازی این سرویس می باشد.

اداره کل روابط عمومی 66743761
ایمیل:
info@BankSepah.ir
وب سایت

بانک تجارت
بانک تجارت

http://www.tejarat-bank.com

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و این بانک در حال انجام مراحل فنی راه اندازی این سرویس می باشد.

اداره کل روابط عمومی 3- 88320601
مرکز ارتباطات مردمی 1553
وب سایت

بانک مسکن
بانک مسکن

http://www.bank-maskan.ir

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن تهران 1830 و شهرستان 02166749001 (شش خط )
ایمیل:
info@bank-maskan.ir و info@bank-maskan.org
وب سایت

بانک سرمایه
بانک سرمایه

http://www.sbank.ir

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

اطلاعات بانک 88890702 و 88890590
ایمیل:
Info@SBank.ir
وب سایت

پست بانک
پست بانک

http://www.postbank.ir

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

اداره کل روابط عمومی 88505885
وب سایت

مؤسسه مالی و اعتباری انصار

http://www.ansarbank.net

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

وب سایت

مؤسسه مالی و اعتباری توسعه

http://www.bankiran.com

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

روابط عمومی 88772051 و 88883000 و 88884000
ایمیل:
info@bankiran.com
وب سایت

مؤسسه مالی و اعتباری قوامین

http://www.ghavamin.com

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

روابط عمومی 22-88643020 اداره انفورماتیک 48- 88643046 ایمیل: publicrelation@ghavamin.com
وب سایت

مؤسسه مالی و اعتباری مهر (بسیجیان)

http://www.mehr-fci.ir

کارت شما در حال حاضر قابلیت پرداخت اینترنتی را ندارد و زمان راه اندازی این سرویس هنوز مشخص نیست.

وب سایت