1241 نتیجه برای جستجوی عبارت "بروجرد" یافت شد.

 • آموزش متصدی تعیین صورت وضعیت بروجرد (1397/03/18)
  متصدی تعیین صورت وضعیت محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY (1397/03/18)
  محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی (1397/03/18)
  تعمیرکار پکیج شوفاژ گازی * محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش تراشکار درجه 2 بروجرد (1397/03/18)
  محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان 1397/02/29 1397/08/02 تراشکار درجه 2 *
 • دوره آموزش بنای سفت کار (1397/03/18)
  بنای سفت کار بروجرد محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی (1397/03/18)
  تعمیرکار ماشین های لباسشویی و ظرفشویی محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام
 • آموزش جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW (1397/03/18)
  جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام
 • آموزش دولتی جوشکاری ولوله کشی گاز اماکن -بروجرد (1397/03/18)
  محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی کارور PLC درجه 2 (1397/03/18)
  آموزش دولتی کارور PLC درجه 2 محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی تابستان 97 بروجرد مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق (1397/03/18)
  محل آموزش بروجرد مرکز امام علی (ع) بروجرد محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی کارور اتوکد (کار و دانش) (1397/03/18)
  کارور اتوکد (کار و دانش) محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی سازنده وسایل وجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ) (1397/03/18)
  سازنده وسایل وجعبه های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ) محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی چهل تکه دوز با دست (خاتمی دوزی، لندره دوزی) بروجرد (1397/03/18)
  چهل تکه دوز با دست (خاتمی دوزی، لندره دوزی) محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی طراحی معماری به کمک ARCHICAD بروجرد (1397/03/18)
  طراحی معماری به کمک ARCHICAD محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) * (1397/03/18)
  حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) * محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان تابستان 97 با ارائه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای
 • آموزش دولتی سازنده تولیدات نمدی دست دوز خواهران بروجرد (1397/03/18)
  سازنده تولیدات نمدی دست دوز محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی قالیباف ترکی خواهران بروجرد (1397/03/18)
  آموزش دولتی قالیباف ترکی خواهران بروجرد محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA بروجرد خواهران (1397/03/18)
  طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA تابستان 97 طول هر دوره تقریبا یک ماه محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی سرمه دوز درجه 2 (1397/03/18)
  آموزش دولتی سرمه دوز درجه 2 محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی بافنده پوشاک دومیل بروجرد خواهران (1397/03/18)
  آموزش دولتی بافنده پوشاک دومیل بروجرد خواهران محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • آموزش دولتی دوزنده کیف چرمی با دست بروجرد خواهران (1397/03/18)
  دوزنده کیف چرمی با دست محل آموزش بروجرد خیابان سنایی محل ثبت نام بروجرد خیابان چمران کافی نت چمران مدارک مورد نیاز کارت ملی و عکس و هزینه ثبت نام بسته به دوره از 9000 تا 13000 تومان
 • دوره های جدید فنی خواهران بروجرد محل ثبت نام خیابان چمران کافی نت پویا (1397/03/08)
  دوزنده کیف چرمی با دست بافنده پوشاک دومیل سرمه دوز درجه 2 (کار و دانش) طراح و توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوای باJOOMLA قالیباف ترکی سازنده تولیدات نمدی دست دوز حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین الات ) * طراحی معماری به کمک ARCHICAD چهل تکه دوز با دست (خاتمی دوزی، لندره دوزی) سازنده وسایل وجعبه های...
 • گویش بروجردی درخطر فراموشی (1397/02/22)
  گویش بروجردی درخطر فراموشی گویش اصیل بروجردی و واژه‌های انحصاری در این گویش ساختاری اصیل از زبان‌های باستانی و اوستایی دارد که باشناخت این زبان‌ها، اصالت بسیاری از واژه‌های به‌ کار برده شده در گویش بروجردی نمایان می‌شود. الهام شاهدپور- هر قوم و ملتی دارای زبانی منحصر به خود است که این زبان مشتمل بر گویش‌ها و لهجه‌های...
 • مدارس ابتدایی نوبت صبح بروجرد تعطیل شد (1397/02/22)
  مدارس ابتدایی نوبت صبح بروجرد تعطیل شد روزهای بروجرد- مدارس ابتدایی نوبت صبح بروجرد روز شنبه 22 اردیبهشت به دلیل آلودگی هوا و پدیده ریزگردها تعطیل شد. به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان بروجرد، فعالیت معمول سایر مدارس مقاطع تحصیلی روال عادی خود را دارد. در مورد تعطیلی نوبت عصر مقطع ابتدایی اطلاع رسانی...
 • آگهی استخدام درجه دار و امداد گر رزم نیروی زمینی ارتش (1397/02/20)
  1397/2/19 چهارشنبه آگهی استخدام درجه دار و امداد گر رزم نیروی زمینی ارتش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر درجه دار و امدادگر رزم (حرفه بهداشت و درمان) به صورت پیمانی 5 ساله از بین جوانان مؤمن و متعهد با شرایط و امتیازات زیر داوطلب پسر استخدام می نماید شرایط عمومی : 1) متدین به دین مبین اسلام 2 )...