X
تبلیغات
زولا


  ادامه مطلب ...

برچسب‌ها: پیام نور


  ادامه مطلب ...

برچسب‌ها: پیام نور
الهیات و معارف اسلامی


بخش علمی الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122059

الهیات – گرایش ادیان و عرفان(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122060

الهیات – گرایش تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122061

الهیات – گرایش علوم قرآن حدیث(مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122062

الهیات – گرایش فلسفه کلام (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122063

الهیات – گرایش فقه و مبانی حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل آن)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122018

علوم قرآن وحدیث (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جدول تطبیق

122019

ادیان و عرفان(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جدول تطبیق

122021

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جدول تطبیق

122022

فقه و مبانی حقوق اسلامی (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جدول تطبیق

122023

فلسفه و کلام اسلامی(مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جدول تطبیق

 

رشته های کارشناسی ناپیوسته

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

---------

لیست دروس عمومی (کارشناسی ناپیوسته)

لیست ارائه دروس

---------------

 

جدول تطبیق

122074

آموزش دینی عربی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

------------

122015

تربیت معلم قرآن کریم

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

---------------بخش علمی الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی (96-95)


کد رشته

رشته های کارشناسی

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

-----------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

--------------

 

جدول تطبیق

122310

حقوق (مخصوص ورودیهای 94 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

جدول تطبیق

122310

حقوق (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع


جدول تطبیق

دانشجویان می توانند جهت انتخاب محل آزمون خود از تاربخ  1395/02/01الی   1395/02/15 در سیستم گلستان ازمسیر زیر اقدام نمایند:


ورود به منوی1- آموزش 2- دانشجو 3 -درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون


توجه1:لازم به ذکر است دانشجویان بدهکار پس از 24 ساعت از زمان پرداخت شهریه قادربه انتخاب محل آزمون خود می باشند.
توجه 2: در مراکز تهران جنوب ، تهران شمال، تهران غرب و تهران شرق دانشجو هر رشته صرفاً مجاز به انتخاب رشته های همنام خود در هریک از این مراکز می باشد.
توجه 3: دانشجویان برون مرزی مجاز به انتخاب محل آزمون نمی باشند  ادامه مطلب ...
ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پیام نور

  ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...

برچسب‌ها: پیام نور

 

ادامه مطلب ...

 

ادامه مطلب ...

  ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...

 

ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پیام نور

 

ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: پیام نور