همیارآنلاین

دوره های فنی و حرفه ای خواهران بروجرد

دوره های فنی و حرفه ای خواهران بروجرد

قالیباف ترکی

دوزنده کیف چرمی با دست

سازنده وسایل وجعبه های تزیینی وکاربردی(کارتوناژ)

بافنده پوشاک دومیل

کاربرد رایانه و اینترنت در محیط کار(ویژه نفت)

سرمه دوز درجه 2

تریکو دوز

چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی- لندره دوزی)

سازنده تولیدات نمدی دست دوز

حسابداری

نقاش شیشه های تزیینی ( ویترای )


محل ثبت نام پیشنهادی در بروجرد

خیابان چمران دفتر کافی نت پویا

مدارک مورد نیاز عکس و کارت ملی و شناسنامه و هزینه ثبت نام

شماره تماس کافی نت 09384163692

مرکزشماره چهار کرج(خواهران ،الزهرا)


 

ادامه مطلب

ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای در بروجرد-خیابان چمران دفتر خدمات پویا


 

ادامه مطلب

دوره های جدید فنی و حرفه ای تیر 94 بروجرد خواهران


 

ادامه مطلب

دوره های ثبت نامی فنی و حرفه ای خواهران بروجرد -جدید 94


 

ادامه مطلب

دوره های فنی و حرفه ای خواهران مرکز بروجرد-برای ثبت نام تلفن 06642625820


 

ادامه مطلب

دوره های بهار فنی و حرفه ای خواهران بروجرد- 21 اردیبهشت 94

نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاریخ شروعتاریخ پایاناستانداردظرفیتثبت نام شدهجنسیت* نوع محل آموزشانتخابجزئیاتمرکز برگزاری
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13480231394/02/231394/03/25حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) (کار و دانش)152زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13496111394/03/161394/04/13اتوماسیون اداری درجه 2 150زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13497791394/02/191394/03/12سازنده وسایل وجعبه های تزئینی وکاربردی(کارتوناژ)1515زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13542611394/03/161394/04/13چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی- لندره دوزی)150زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13575731394/03/041394/04/16قلاب باف چرم و جیر155زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
14004581394/03/261394/04/28حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) (کار و دانش)120زندولتی

برای ثبت نام با ما تماس بگیرید

06642625820

دوره های حسابداری دولتی بروجرد در این صفحه-خواهران شماره تماس 06642625820

لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13479691394/01/221394/02/22حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) (کار و دانش)1511زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13480231394/02/231394/03/25حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) (کار و دانش)150زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
14004581394/03/261394/04/28حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) (کار و دانش)120زندولتی

دوره های فنی و حرفه ای خواهران الیگودرز مرکز شماره 13

 
ادامه مطلب