X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان


 
ادامه مطلب ...


 
ادامه مطلب ...


 
ادامه مطلب ...

محل ثبت نام برای ساکنین بروجرد

خیابان چمران روبروی ورزشگاه شهید محمد بروجردی دفتر خدمات اینترنتی پویا

 مدارک مورد نیاز

عکس-کارت ملی و هزینه ثبت نام

ادامه مطلب ...


 

ادامه مطلب ...


 
ادامه مطلب ...


 
ادامه مطلب ...


 
ادامه مطلب ...

  ادامه مطلب ...

محل ثبت نام :خیابان چمران نبش کوچه محبت روبروی انتهای سنایی

مدارک عکس و کارت ملی و شناسنامه و مبلغ 10000 تومان


 

ادامه مطلب ...

لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        1991536    1395/05/24    1395/07/28    دوزنده کیف چرمی با دست    15    18    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        1993135    1395/06/03    1395/07/07    حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) *    15    13    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        1996396    1395/05/25    1395/07/06    عروسک دوز مقدماتی    15    18    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        1996425    1395/04/26    1395/08/27    قالی باف درجه 2 (کار و دانش)    15    12    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        1996425    1395/04/26    1395/08/27    قالی باف درجه 2(کار و دانش)    15    12    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        2024419    1395/06/20    1395/07/18    کارور Flash MX     15    7    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        2061000    1395/06/15    1395/06/31    رایانه کار ICDL درجه2    15    1    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        2063667    1395/07/14    1395/08/11    معرق کار کاشی و سرامیک    12    0    زن    دولتی           
لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        2063753    1395/07/10    1395/08/15    حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) *    12    2    زن    دولتی           

لرستان    مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)        2064612    1395/07/07    1395/08/10    سری دوز سرویس خواب *    12    2    زن    دولتی           


مدارک مورد نیاز

شناسنامه

کارت ملی

عکس

مدرک تحصیلی

پوشه روغنی برای فنی و حرفه ای که در این دفتر کپی و پوشه نیز موجود است

هزینه ثبت نام کلا 8000 تومان می باشد (2300+3000+2700) که 2300 و 3000 هزینه واریز به حساب سایت می باشد

نام اداره کلنام محل برگزاریمرکزکارگاه/آموزشگاهکد دورهتاریخ شروعتاریخ پایاناستانداردظرفیتثبت نام شدهجنسیت* نوع محل آموزشانتخابجزئیاتمرکز برگزاری
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13480231394/02/231394/03/25حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) (کار و دانش)152زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13496111394/03/161394/04/13اتوماسیون اداری درجه 2 150زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13497791394/02/191394/03/12سازنده وسایل وجعبه های تزئینی وکاربردی(کارتوناژ)1515زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13542611394/03/161394/04/13چهل تکه دوز با دست(خاتمی دوزی- لندره دوزی)150زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
13575731394/03/041394/04/16قلاب باف چرم و جیر155زندولتی
لرستانمرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)مرکز شماره پانزده بروجرد (خواهران)
14004581394/03/261394/04/28حسابداری دارائی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) (کار و دانش)120زندولتی

برای ثبت نام با ما تماس بگیرید

06642625820

نام مرکز شماره سه بروجرد (برادران،غدیرخم)
تلفن 06642442049
آدرس میدان راهنمایی - ابتدای خیابان سیاوش

 آدرس دفتر ثبت نام دوره های فنی و حرفه ای خواهران و برادران بروجرد

خیابان چمران جنب پارک پرستو خدمات اینترنتی پویا

06642625820

ادامه مطلب ...


  ادامه مطلب ...


برای ثبت نام در دوره هایی که شروع آنها در سال 94 است از ابتدای سال 94 اقدام فرمایید
در بروجرد برای ثبت نام به خیابان چمران خدمات کامپیوتری پویا مراجعه نمائید
06642625820

 

 

 

 

 

ادامه مطلب ...