اطلاع رسانی همیارآنلاین استخدام
رشته های اصلی تحصیلی در نظام مهندسی کشاورزی

تاریخ : چهارشنبه، 8 شهريور ماه، 1391   موضوع : كارشناسي ارشد,کاردانی کارشناسی
رشته های اصلی تحصیلی

رشته های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور رسیده است در جداول ذیل قابل مشاهده و بهره برداری است. یادآور می شود دانش آموختگانی که رشته تحصیلی آنان در فهرست مندرج قرار گرفته باشد می توانند به عضویت سازمان درآیند.

 

دوره های کارشناسی ناپیوسته

دوره های کارشناسی پیوسته

1-       مهندسی آبیاری

2-       مهندسی تولیدات دامی

3-       مهندسی تولیدات گیاهی

4-       مهندسی علوم و صنایع غذایی

5-       مهندسی ماشینهای کشاورزی

6-       شیلات

7-       محیط زیست

8-       مرتع و ابخیز داری

9-       جنگلداری

10-   چوبشناسی و صنایع چوب

11-   پرورش طیور

12-   پرورش گاو و گاومیش

13-   پرورش اسب

14-   منابع آب

15-   تولید و بهره برداری از گیاهان معطر

16-   انتقال آب

17-   علوم کشاورزی

1-       آبیاری

2-       اقتصاد کشاورزی

3-       باغبانی

4-       ترویج و آموزش کشاورزی

5-       خاکشناسی

6-       زراعت و اصلاح نباتات

7-       علوم دامی

8-       علوم و صنایع غذایی

9-       گیاه پزشکی

10-ماشین های کشاورزی

11-جنگلداری

12- علوم و صنایع غذایی

13- مرتع و آبخیز داری

14- شیلات

15- محیط زیست

16- مهندسی فضای سبز

 

دوره های کارشناسی ارشد

دوره های دکتری

1-       اصلاح نباتات

2-       علوم دامی

3-       زراعت

4-       علوم و صنایع غذایی

5-       حشره شناسی کشاورزی

6-       باغبانی

7-       بیماری شناسی کشاورزی

8-       ماشینهای کشاورزی

9-       مرتعداری

10-   ترویج و آموزش کشاورزی

11-   آبیاری و زهکشی

12-   آبخیزداری

13-   اقتصاد کشاورزی

14-   تاسیسات آبیاری

15-   خاکشناسی

16-   جنگلداری

17-   علوم و صنایع چوب و کاغذ

18-   شیلات

19-   محیط زیست

20-   توسعه روستایی

21-   مکانیزاسیون کشاورزی

22-   بیابان زدایی

23-   مدیریت مناطق بیابانی

24-   بیوتکنولوژی کشاورزی

25-   شناسایی و مبارزه با علف های هرز

26-   مدیریت کشاورزی

1-      اصلاح نباتات

2-      خاکشناسی

3-       زراعت

4-       حشره شناسی کشاورزی

5-       بیماری شناسی گیاهی

6-       مکانیک ماشین های کشاورزی

7-       علوم باغبانی

8-       ترویج و آموزش کشاورزی

9-       تغذیه دام

10-   اصلاح نژاد دام

11-   اقتصاد کشاورزی

12-   علوم و مهندسی آبیاری

13-   علوم و صنایع غذایی

14-   شیلات

15-   علوم مرتع

16-   علوم و مهندسی آبخیز

17-   جنگلداری

18-   علوم و صنایع چوب

19-   محیط زیست

 

 

منبع این مقاله : اطلاع رسانی همیارآنلاین استخدام

http://hamyaronline.ir/

آدرس این مقاله :
http://hamyaronline.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=363//رشته-های-اصلی-تحصیلی-در-نظام-مهندسی-کشاورزی/