اطلاع رسانی همیارآنلاین استخدام
آگهي استخدام خراسان رضوی92

تاریخ : شنبه، 11 خرداد ماه، 1392   موضوع : آگهی استخدام,استخدام استانداری,استان ها

آگهي استخدام خراسان رضوی

 

استانداري خراسان رضوی براي تأمين نيروي انساني مورد نيازاستانداري و دستگاههاي اجرايي استان براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي و از محل مجوز استخدامي برنامه پنجم توسعه ابلاغی طی نامه شماره 4550/110/دم مورخ 21/12/1390 معاونت محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 822 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه و گزينش بصورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي‌نمايد

شرايط عمومي استخدام :

1ـ داشتن تابعيت ايران

2ـ انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان

3ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

4ـ نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر

5ـ دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدرك همتراز (براي مشاغلي كه مدرك همتراز در شرايط احراز آنها پيش‌بيني شده است) بجز موارد استثنا شده در متن آگهی

6ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند.

7ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

شرايط اختصاصي استخدام:

 

1- داشتن حداقل سن بيست سال و حداكثر 40 سال تمام برای دارندگان مدارک فوق ليسانس و پايين تر و 45 سال تمام برای دکتریوبالاترتا آخرين روز مهلت ارسال مدارك

تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده‌اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستريشدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل

ب) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها، جانبازان، از كارافتاده كلي كه قادر به كار نمي‌باشند شامل : همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان 5 سال

ج) فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان (25 درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداكثر سن معاف مي‌باشند.

د) داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاههاي دولتي از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته‌اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها

2- داشتن حداقل معدل 12

 

مدارك مورد نياز :

 

ـ‌ تكميل برگ درخواست شغل

ـ تصوير آخرين مدرك تحصيلي

ـ تصوير كارت ملي

ـ تصوير صفحه اول شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر)

ـ تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران)، تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك باشد.

ـ رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 000/90 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمونهاي تخصصي و علمي ، داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي‌پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي‌باشند)

ـ دو قطعه عكس 4*3 جديد، تمام رخ، پشت نويسي شده (يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام بارگزاري شود)

ـ مدارك دال بر بومي بودن

ـ تصوير گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات

 

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :

 

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک مورد نیاز را ظرف مدت 5 روز کاری پس ازاعلام نتایج اولیه از سوی استانداری به همراه اصل مدارک به کارگزینی دستگاه اجرایی مورد تقاضا حضورا ارائهو رسید دریافت نمایند.دستگاههای اجرایی موظف هستند کلیه تصاویرمدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابربا اصل نمایند.

به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت مقررتحويل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.

مهلت ثبت نام در سامانه ثبت نام اعلام شده است

 

زمان برگزاري آزمون و محل توزيع كارت :

 

چگونگي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و همچنين زمان و محل برگزاري آزمون متعاقبا " به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد.

 

مواد آزمون عبارتند از:

 

الف) آزمون توانمنديهاي عمومي شامل:

1- معارف اسلامي ( ضريب 3 ) ، 2- زبان و ادبيات فارسی و اداري ( ضريب 2 ) ، 3- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني ( ضريب 2 ) كه به تعداد (90) سئوال چهار گزينه اي طراحي ( بدون اعمال نمره منفي ) خواهد بود.

تبصره: اقليت هاي ديني از پاسخگوئي به سئوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود.

ب) آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد.

ج) داشتن گواهي نامه معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي در سطح متوسط ( Intermediate ) و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات از مراكز معتبر تعيين صلاحيت شده ( برابر بند 6 تذكرات )

 

 

 

 

 

تذكرات:

 

ü 100درصد سهمیه استخدامی به دوطلبان بومی استان خراسان رضوی تعلق دارد

 

1- تعريف بومي :

بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند:

الف) محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصيلي داوطلب ( ابتدايي ، راهنمايي يا دبيرستان ) به صورت پيوسته در استان مورد تقاضا در استان طي شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه استان محل تولد همسر يا پدر ( شاغلين نيروهاي مسلح ) در استان مورد تقاضاي شغل باشد و يا محل سكونت كنوني آنان ( درخصوص بازنشستگان نيروهاي مسلح ) در استان مورد تقاضاي شغل باشد.

د) فرزندان و همسران كاركنان رسمي ، پيماني و نيروهاي قراردادي كه در اجراي مصوبات ( كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران ) به استان مورد تقاضا براي استخدام منتقل شده اند.

و) آن دسته از افرادي كه حداقل سه سال تمام سابقه كار تمام وقت در دستگاههاي اجرايي استان مورد تقاضا براي استخدام ، با پرداخت حق بيمه داشته باشد.

تبصره: اولويت انتخاب داوطلبان با بومي شهرستان مي باشد و در صورتي كه داوطلب بومي شهرستان حد نصاب لازم براي قبولي را كسب نكرده باشد از داوطلبان بومي ساير شهرستانهاي استان در صورت شركت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب مي گردند.

توجه: داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه مدارك مورد نياز ارسال نمايند.

2- سهميه استخدامي ايثارگران (25%)از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران استان و معلولين (3%) از طريق اداره كل بهزيستي استان جداگانه برابر قانون لحاظ شده است .

1/2- همچنين براساس قانون اصلاح بند (و) و ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه ، فقط فرزندان شاهد و جانباز 25 درصد و بالاتر و آزاده بالاي يك سال اسارت از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرايط سني ، تحصيلي ، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند.

مابقي مشمولين اين بند كه از سوي بنياد شهيد معرفي شده اند در حد باقيمانده سهميه 25 درصد، در آزمون استخدامي شركت نموده و در رقابت با ساير افراد واجد شرايط اين بند به ترتيب بالاترين نمره انتخاب خواهند شد.

2/2- پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان زير يك سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص مييابد. مشمولين اين بند براساس آگهي استخدامي در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت. انتخاب ايثارگران درحد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.

3/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

4/2- ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير ، نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

5/2- در گواهي خانواده جانبازان مي بايست جمله ( عضو خانواده جانباز از كار افتاده كلي ، غير قادر به كار قيد گردد ) ، در غير اينصورت اين افراد نمي توانند از مزاياي مربوطه بهره مند گردند.

3- استخدام مازاد بر سهميه 3% معلولين عادي برابر شرايط قانوني از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .

4- انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حدنصاب نمره آزمون عمومي (60 درصد كل نمره آزمون) را كسب كرده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد.

5- كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمنديهاي عمومي صرفاً به منزله تأييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد.

6- افرادي كه حدنصاب 60% آزمون (توانمنديهاي عمومي) را كسب نموده اند و پس از اعمال نمرات تخصصي به عنوان پذيرفته شده اوليه معرفي شده اند ، بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه آزمون، گواهي نامه معتبردرخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارت هاي عمومي فن آوري اطلاعات را ارائه نمايند. در صورت عدم ارائه مدارك مذكور در مدت تعيين شده افراد ذخيره جايگزين خواهند شد. در مواردي كه استخدام و جذب بعد از آزمون اوليه منوط به انجام مصاحبه تخصصي و آزمون عملي باشد پس از ارائه گواهي نامه مذكور و حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعلام نتيجه اوليه مصاحبه تخصصي يا آزمون عملي بعمل مي آيد.

1/6- كساني كه فاقد گواهي نامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهي نامه آنان از مراكز تعيين صلاحيت شده نمي باشد موظفند در يكي از مراكز تعيين صلاحيت شده كه در بخش ( اعتبارسنجي مؤسسات آموزشي ) با عنوان ( مؤسسات تعيين صلاحيت شده ) سايت مركز آموزشي مديريت دولتي با آدرس ( WWW.Smtc.ac.ir )قابل مشاهده مي باشد ، پس از شركت در آزمون تعيين سطح ، گواهي نامه مذكور را ارائه نمايند.

7- كاركنان غير رسمي(( منظور از خدمت غیر رسمی , خدمت طی شده در دستگاه های دولتی می باشد که فرد با هر عنوان قراردادی با دستگاه قرارداد مستقیم تمام وقت (44 ساعت ) داشته و مراتب اعلامی به تایید دستگاه مربوطه برسد ( ریز بیمه + اصل قرارداد ))) به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط ومشابه از (2) درصد و حداكثر (20) درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.

8- اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي ( دستگاه ذيربط ) داوطلبان بومي و شاغلين غير رسمي مناطق محروم و دور افتاده براي همان مناطق خواهد بود.

9- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند ) ترتيب اثر داده نخواهد شد.

10- مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.

11- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شودداوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.

12- اسامي پذيرفته شدگان پس از تأييد مراجع ذي صلاح از طريق سامانه كارمند ايران ( پورتال مردم ) به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

13- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان درصورت عدم بروز هرگونه مشكل در فرآيند استخدام پس از طي مراحل گزينش ميسر مي باشدو صرفا" شركت افراددرآزمون حقي را براي آنان ايجاد نخواهد كرد .

سوالات استخدامی استانداری

در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟

 

لیست دستگاه های اجرایی

 

رديف

نام دستگاه اجرايي

آدرس

نام و تلفن رابط دستگاه اجرايي

1

استانداري خراسان رضوي

خيابان بهار- نرسيده به چهارراه لشگر -استانداري خراسان رضوي

آقاي زينلي 8051133

2

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي

خيابان بهار- بهار 27 -اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي

آقاي آرين منش – 09155572944-8566908

3

اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي

خيابان آبكوه – مقابل پمپ بنزين – اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي

آقاي ابراهيم رضوي 8433390

4

اداره كل بهزيستي خراسان رضوي

خيابان آيت الله بهجت – بين بهجت 8 و 10 – اداره كل بهزيستي خراسان رضوي

آقاي نژاد اسماعيل2238315

 

5

اداره كل انتقال خون خراسان رضوي

خيابان احمد آباد – خيابان عدالت – نبش عدالت 10 - اداره كل انتقال خون خراسان رضوي

آقاي سرادقي8430005

6

اداره كل پزشكي قانوني خراسان رضوي

خيابان سناباد – چهارراه پل خاكي – اداره كل پزشكي قانوني خراسان رضوي

خانم قدم خير 2281523

7

اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

بلوار شهيد دستغيب – نبش چهارراه خيام -

اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي

آقاي سپهري -7678392

8

اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي

بلوار وكيل آباد – جنب شهرك صدف - اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي

آقاي نجفي – 8675040

9

اداره كل گمركات خراسان رضوي

ميدان شهيدان گمنام – ابتداي بلوار راه آهن - اداره كل گمركات خراسان رضوي

آقاي فخرايي 4-2291041 داخلي 212

10

اداره كل هواشناسي خراسان رضوي

بلوار جمهوري اسلامي - خيابان صابر – نرسيده به پليس راه طرق - اداره كل هواشناسي خراسان رضوي

خانم مولودي – 3822205

11

اداره كل امور عشاير خراسان رضوي

خيابان آخوند خراساني – بين 26 و 28 پلاك 1096 اداره كل امور عشاير خراسان رضوي

آقاي حسنشاهي -8523230

12

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

بلوار وكيل آباد – ابتداي اقبال لاهوري –اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

آقاي حساس 5026774

13

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي

بلوار وكيل آباد – مقابل شهرك صدف – ابتداي بلوار حافظ- اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي

آقاي اسروش 8011114

14

اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي

مشهد جاده آسيايي – بعد از سه راه دانش -سمت چپ- اداره كل دامپزشكي خراسان رضوي

آقاي متولي 9-6228111

15

مديريت زمين شناسي خراسان رضوي

بلوار پيروزي – ميدان حر – بلوار سرافرازان – انتهاي خيابان هجدهم – مديريت زمين شناسي خراسان رضوي

آقاي ركني و آقاي رحيم نژاد

8212400-8217770

16

اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي

بلوار شهيد مدرس - اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي

آقاي ذكاوتي زاده 2215200

17

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بلوار شهيد فكوري – حدفاصل ميدان شهيد آل شهيد و شهيد جوان – شهرك دانش و سلامت – ستاد مركزي دانشگاه –

آقاي بهشتي -8798063

18

شركت عمران شهرجديد بينالود

اتوبان مشهد – نيشابور، كيلومتر 55 -

شركت عمران شهرجديد بينالود

خانم شاهدي ميلاني –

3565210-0512

19

اداره كل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي

بلوار شهيد قره ني – نرسيده به چهارراه ابوطالب – مقابل مسجد اسكندري –

اداره كل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي

آقاي طهماسبي 7248102

 

20

اداره كل ميراث فرهنگي ، گردشگري و
صنايع دستي خراسان رضوي

بلوار شهيد صادقي ( سازمان آب )

اداره كل ميراث فرهنگي ، گردشگري و
صنايع دستي خراسان رضوي

 

خانم ابوترابي

7263394

21

اداره كل اقتصاد و دارايي خراسان رضوي

بلوار خيام – بعد از چهار راه ارشاد – اداره كل اقتصاد و دارايي خراسان رضوي

آقاي عرشيان 5-7635604


براي دريافت فايل عناوين شغلي آزمون استخدامي استان خراسان رضوي اينجا کليک نماييد. (جديد)

 

سوالات استخدامی استانداری

در مصاحبه های استخدامی چه می پرسند؟

براي دريافت فايل عناوين شغلي آزمون استخدامي استان خراسان رضوي اينجا کليک نماييد. (جديد)

استخدام استانداری خراسان رضوی استخدام
منبع این مقاله : اطلاع رسانی همیارآنلاین استخدام

http://hamyaronline.ir/

آدرس این مقاله :
http://hamyaronline.ir/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=1754//آگهي-استخدام-خراسان-رضوی92/